Gegevens Stichting Masterskip

Wylde Swan
Stichting Masterskip Wylde Swan

KvK-nummer: 59291141
Fiscaal-nummer: RISN 853406935
Pean 1
8494 NB Nes-Akkrum
info@stichting-masterskipwyldeswan.nl
Tel. (0515) 23 17 12
IBAN: NL 21 RABO 0184 8714 92

Visie / missie

De Stichting stelt zich ten doel levens verrijkende ervaringen in combinatie met hoogwaardig onderwijs, ten behoeve van de maatschappelijke, sociale en technische ontplooiing van jongeren, te ontwikkelen en breed toegankelijk te maken.

Stichting Masterskip Wylde Swan wil leidend zijn in vernieuwend onderwijs aan boord, aansluitend op hedendaagse maatschappelijke inzichten. De stichting ontwikkelt aan boord-programma’s waar jongeren sterker van groeien, zelfbewustzijn en sociale vaardigheden mee vergaren en die hen intellectueel uitdagen.

Doelen

Om visie en missie vorm te geven stellen we een drietal doelen:

 • Verbeteren van het onderwijsprogramma

Onderwijs dat zo uniek en nieuw is, vraagt om experts die de integratie van sailtraining en regulier onderwijs begrijpen en in leerplannen kunnen omzetten: een continu proces van proberen, toetsen, vragen, delen en aanpassen.

 • Brede toegankelijkheid van de reizen

Avontuurlijk onderwijs zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Vanwege de hoge kostprijs van deze reizen worden financieel minder daadkrachtigen nu uitgesloten. Ook bestaat het idee dat allen diegene die er goed voorstaan op school de ruimte hebben om mee te doen. Terwijl wellicht ook diegenen die er minder voorstaan veel baat kunnen hebben bij de programma’s.

 • Externe partners

Meebewegen op de veranderende hartslag binnen onderwijs, wetenschap en de wereld van nu. Dat vraagt om deskundigen die dat ritme begrijpen. En om jongeren, wetenschappers en bedrijven die hun ervaringen en inzichten met ons delen. In Stichting Masterskip Wylde Swan worden al die krachten gebundeld.

Middelen

Om de doelen te verwezenlijken hebben we middelen nodig:

 • Geld
 • Netwerk
 • Opgedane kennis op het schip

Geld:

 1. via trainees die zich inschrijven voor Masterskip. Een vrijwillige bijdrage boven op de reisprijs.
 2. sponsoring door bedrijven. Bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en stimuleren de ontwikkelingen.
 3. schenkingen. Vanuit particulieren, bedrijven en andere fondsen.

Netwerk:

We bespreken dat we d.m.v. conferenties over avontuurlijk leren een netwerk bij elkaar kunnen brengen. Op die manier kunnen we partners en kennisinstituten inhoudelijke aan ons binden. Een vorm van erkenning of certificering zou prachtig zijn.

Kennis vanuit het schip:

Het schip is een soort avontuurlijk leer laboratorium. Daar is data te halen en te monitoren. Ook het volgen van de leerlingen na de reis. Hoe doen ze het verder? Waar komen ze terecht? Maar ook hoe toegankelijk is het voor kinderen? Misschien is meegaan als je er slecht voorstaat juist wel een goed idee?

De stichting besteed haar gelden op de volgende manieren:

 • Stichting Masterskip Wylde Swan wil graag dat alle gemotiveerde jongeren de kans moeten krijgen om deel te kunnen nemen aan één van de reizen van Masterskip. Wanneer de financiën, om welke reden dan ook, niet toelatend zijn, bestaat er de mogelijkheid om aanspraak te maken op een steunfonds voor een tegemoetkoming in de kosten. Ouder en kind kunnen beroep doen op het fonds en door het bestuur wordt bepaald of het kind in aanmerking komt voor een extra financiële bijdrage om deel te nemen aan het onderwijsprogramma;
 • Het (laten) ontwikkelen en organiseren van avontuurlijke onderwijsprogramma’s voor jongeren;
 • Het opbouwen en onderhouden van een adequaat netwerk aan scholen, bedrijven en andere partners;
 • Het (laten) aantrekken en opleiden van docenten, begeleiders en andere deskundigen;
 • Aan alle overige wettelijke activiteiten van en onkostenvergoedingen voor vrijwilligers die bevorderlijk kunnen zijn voor het behalen van de doelstelling.

Vermogen van de Stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Geen enkele (rechts)persoon heeft binnen stichting doorslaggevend zeggenschap. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Samenstelling bestuur

Dit moet nog worden gewijzigd bij de KvK

Voorzitter C.A. Meijer

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Financiële verantwoording

De inzichtelijke financiële verantwoording wordt middels de jaarrekeningen vastgelegd door de boekhouder van de stichting.