Stichting Depotgelden Wylde Swan

Uw reisgelden zijn veilig bij de Wylde Swan. De stichting Depotgelden Wylde Swan voorkomt dat vooruitbetaalde reisgelden in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de Wylde Swan verloren gaan.

Hoe werkt het?

De nota of factuur die u van de Wylde Swan krijgt betaalt u op de rekening van de Stichting. Daar blijft het geld staan. Eén dag na aanvang van de reis zal de reissom worden overgemaakt aan Wylde Swan BV.

De Stichting volgt de algemene voorwaarden van Masterskip.

Stichting Depotgelden Wylde Swan

Pean 1
8494 NB Bes-Akkrum

KvK nummer: 74803492
RSIN: 860032401

Voorzitter:
Martien Kroezen

Penningmeester / secretaris:
Hans Huisinga